dk.lokalsamfund.bornholm

[ Forside ] [ Deltag i debatten ] [ OSS ] [ Info ]

Ofte Stillede Spørgsmål

Gruppens fundats findes på http://www.usenet.dk/dk.lokalsamfund.bornholm

INDHOLD:

1. TEKNISK
1.1 Test
1.2 Vedhæftede filer og format
1.3 Tekniske spørgsmål
1.4 Netikette

2. OPSLAG I GRUPPEN - Generelt
2.1 Boligopslag
2.2 Opslag om arbejde
2.3 Opslag om arrangementer
2.4 Opslag om køb og salg af diverse ting
2.5 Internetopslag

3. BRUGERNE

4. BAGGRUNDEN

1. TEKNISK

1.1 Test

Alle test henvises til dk.test. Hvis man er så uheldig at være kommet til at poste en test i gruppen, bør man annullere meddelelsen, så snart man er blevet opmærksom på fejltagelsen.

1.2 Vedhæftede filer og format

Det er ikke tilladt at sende vedhæftede filer i dk-grupperne undtagen i dk.binaer-grupperne, som man kan poste filer i og henvise til i gruppen. Visitkort samt HTML-formateret tekst er ikke tilladt.

1.3 Tekniske spørgsmål

Tekniske spørgsmål vedrørende bornholmske forhold er en naturlig del af gruppens liv. Det samme gælder indbyrdes tekniske drøftelser mellem bornholmere - især hvis man derved kan hjælpe nybegyndere til aktiv deltagelse.Andre tekniske spørgsmål løses bedst i dk.edb-grupperne og henvises til disse.

1.4 Netikette

Nybegyndere bør begynde med at læse om netikette og dk-grupperne på http://www.usenet.dk inden de kaster sig ud i at poste meddelelser. Hvis nogen gør opmærksom på, at man har kvajet sig, er det en god id at tage det til efterretning. Hvis man derimod bliver ved med at dumme sig gang på gang, kan man i værste fald ricikere, at ens internetudbyder lukker ens internetadgang.

2. OPSLAG I GRUPPEN - Generelt

Det er tilladt at poste opslag i gruppen udfra følgende grundregler:

 • Opslaget skal primært være rettet mod folk på øen eller bornholmere i resten af verden.
 • Hvis bornholmere kun udgør en del af målgruppen, har et opslag større relevans i en af dk.marked- eller dk.opslag-grupperne og skal postes der.
 • Det accepteres ikke, at der crosspostes til andre grupper.
 • Kun private opslag er tilladt (kommercielle reklamer er forbudt).
 • Man må normalt ikke sende et opslag om samme ting to gange indenfor to uger.

2.1 Boligopslag

Gruppens fundats tillader boligopslag i et vist omfang:

 • Køb/salg/leje af helårs- eller ferieboliger på Bornholm.
 • Udlejning i resten af landet, hvor man primært ønsker en bornholmsk lejer/bofælle.

Hint: Angående leje af feriebolig kan man med fordel søge på nettet, før man poster i gruppen. Desuden er mange af de bornholmske ejendomsmæglere på nettet.

2.2 Opslag om arbejde

Gruppens fundats tillader opslag om arbejde i et vist omfang:

 • Arbejde/praktik på Bornholm.
 • Arbejde i resten af landet, hvor man primært ønsker bornholmsk arbejdskraft.

Præcisering:

Fjernarbejde, som kan udføres lige meget hvor man bor i Danmark, hører ikke til i gruppen.

2.3 Opslag om arrangementer

Gruppens fundats tillader opslag om arrangementer i et vist omfang:

 • Arrangementer på Bornholm.
 • Arrangementer udenfor Bornholm, som har speciel interesse for bornholmere, f.eks. bornholmerfester i København.

2.4 Opslag om køb og salg af diverse ting

Køb og salg af effekter med særlig tilknytning til Bornholm er en naturlig del af gruppens liv, selvom det ikke er direkte nævnt i fundatsen, og selvom det normalt ikke accepteres, at der annonceres om køb og salg andre steder end i dk.marked-grupperne.

Denne afvigelse fra de generelle regler er baseret på bred enighed blandt gruppens brugere om, at køb og salg er tilladt, når der er tale om køb og salg af effekter med særlig tilknytning til Bornholm. Det samme gælder for køb og salg af effekter som det (af geografiske årsager) er hensigtsmæssigt at købe/sælge på Bornholm.

Øvrige købs- og salgsopslag henvises til dk.marked-grupperne.

Indlæg med køb og salg bør markeres i overskriften, f.eks. med "K:", "Købes:", "S:" eller "Sælges:".

2.5 Internetopslag

Annoncering af nye sites vedrørende Bornholm er velkomne. Annoncering af opdatering af eksisterende sites vedrørende Bornholm er også tilladt i begrænset omfang.

3. BRUGERNE

Det er et udtrykt ønske fra flere brugere i gruppen, at man i sin signatur skriver en henvisning til ens hjemmeside, hvis man har en. Ens signatur bør desuden holdes nede på 4 linier, og signaturen adskilles fra resten af indlægget med en linie bestående af [bindestreg][bindestreg][mellemrum].

Det skal understreges, at ønsker man ikke blotte sin identitet alt for meget, så er det også helt i orden. Anonymitet eller falske navne i dk-grupperne anses almindeligvis for dårlig netikette.

4. BAGGRUNDEN

Nyhedsgruppen, der handler om Bornholm, bornholmere og alt andet om øen, blev oprettet den 18. maj 1998. Foreslagstilleren var Peter Andreas Harteg, der på daværende tidspunkt var formand for Foreningen BAGlandet Bornholm (http://www.baglandet.dk).

Formålet med gruppen er at være et forum, hvor bornholmere på øen, udenøsbornholmere og andet godtfolk kan diskutere øens nutid og fremtid og forskellige konkurser, fraflyningsproblemer mv. Gruppen kan være med til at vedligeholde og genskabe kontakter mellem bornholmere, der er rejst fra øen, ligesom at ikke-bornholmere får mulighed for at skabe bornholmske kontakter. I øvrigt kan der annonceres begivenheder, job- og boligmuligheder på og udenfor øen etc. med relation til Bornholm og bornholmere.

Denne OSS er udarbejdet på baggrund af erfaringer, som er gjort i dk.lokalsamfund.bornholm, for at hjælpe nye brugere i gruppen, så de undgår de samme problemer, som andre har haft.

Dette oplæg til en OSS er udarbejdet af Peter Andreas Harteg den 29. marts 1999. Revideret den 15. april 1999. Liste over brugere fjernet og OSS flyttet fra baglandet.dk til bornholmeren.dk den 23. oktober 2002.

Bidragsydere: G. Høymann Olsen, Poul Friis, Jesper Juellund Jensen.

Denne OSS er at finde p http://www.bornholmeren.dk/lokalsamfund/, hvor der er information om, hvordan man deltager i debatten.

Præcisering:

I denne OSS betegner begrebet 'bornholmere': Personer bosat på øen eller folk, der på et tidspunkt i deres (nuværende) liv har boet på øen.

[ Til toppen ]